2.Tiskovna konferenciju i posjet gradilištu
 

Dana 13.10. 2021. godine u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci održana je tiskovna konferencija Projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”, nakon čega je organiziran posjet (obilazak) gradilišta.

Projektu su prisustvovali zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda g. Davor Vukmirić, župan Koprivničko-križevačke županije g. Darko Koren, gradonačelnik Grada Križevaca g. Mario Rajn, predstavnik izvođača Radnik d.o.o. g. Mario Biljan, direktorica Vodnih usluga d.o.o. gđa. Helena Kralj Brlek, te drugi predstavnici prijavitelja, partnera i izvođača radova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 320.462.781,38 HRK, prihvatljivi troškovi 256.370.225,10 HRK, a dio sufinanciran od strane EU iz Kohezijskog fonda 179.871.104,61 HRK.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost  i kvalitetu života građana Križevaca.

Radi se o velikom infrastrukturnom projektu čiji je cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te priključivanje dodatnog stanovništva na javni sustav vodoopskrbe te javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Provođenjem ovog projekta unaprjeđuje se vodnogospodarska infrastruktura na području grada Križevci, odnosno na području aglomeracije Križevci, kako bi se zaštitilo zdravstveno stanje te poboljšali uvjeti života postojećih i novo priključenih stanovnika na projektnom području, uz povećanje razine zaštite okoliša sukladno zahtjevima EU i RH regulatornog okvira.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:

  • Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec

Okupljene sudionike konferencije na početku je pozdravila direktorice tvrtke Vodne usluge d.o.o. Helena Kralj Brlek koja je istaknula kako su započeli radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji vodovoda i odvodnje u Lemešu Križevačkom, Ulici Ferde Kerna i Ulici Kosovec: “Danas su tema radovi koji su odrađeni na terenu. Radi se o projektu od oko 215 milijuna kuna bez PDV-a, radi se o 66 kilometara odvodnje i oko 30-tak kilometara vodoopskrbe što je vrlo veliki zahvat za područje Križevaca. Time će se značajno podići standard građana s priključenjem na vodoopskrbu i odvodnju na području užeg dijela Križevaca za naselja koja su uz grad obuhvaćena ovim projektom” – rekla je direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek

Trenutno stanje projekta predstavio je voditelj Igor Šimunović naglasivši kako je prvih sedam kuća, po izgradnji vodnokomunalne infrastrukture, već spojeno na vodovod, dok je trenutno stanje radova ispred zajednice ponuditelja predstavio Mario Biljan, član Uprave tvrtke Radnik d.d. Kazao je kako zbog problema s nabavom materijala radovi ne idu očekivanim tempom te najavio početak radove u studenome u dijelu Mladina i Potočeca te u Majurcu, dok bi u veljači otvorili cjelinu Poljane Križevačke i južnog dijela grada. Dodao je da se trenutno radi na tri lokacije, a da bi se u studenom trebalo početi s radovima u dijelu Mladina, Potočeca i Majurca, a od iduće godine nastavili bi se radovi  u Poljanama i južnom dijelu grada.

Svoje zadovoljstvo ovim projektom je u svoje ime, ali i u ime gradonačelnika Marija Rajna, istaknuo i Mato Devčić, član Nadzornog odbora vodnih usluga i potpredsjednik Gradskog vijeća, te rekao da će ovaj projekt povećati kvalitetu života stanovnika Križevaca.

Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, složio se kako je ovaj projekt važan za cijelu županiju, ali i Hrvatsku te hrvatsko društvo u cjelini, naglasivši da se nikada u ovako kratkom razdoblju nisu realizirali tako veliki i značajni infrastrukturni projekti.

Ispred Hrvatskih voda, obratio se zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić koji je naglasio važnost zajedništva svih aktera koji sudjeluju u projektu. Ujedno se osvrnuo i na problem rasta cijena pojedinih materijala napomenuvši kako je napravljeno rješenje koje će pomoći izvođačima radova da ne zaustave radove. – „Hrvatske vode će na svoj način svaki mjesec održavati sastanke gdje će pratiti dinamiku i gledati da u svakomu slučaju svi elementi budu ispoštovati i stručne službe Hrvatskih voda će dati sve o sebe kako bi pomogle u protočnosti radova,“ istaknuo je.

Nakon konferencije za medije prisutni su obišli gradilište projekta u Lemešu Križevačkom, gdje im se pridružio zamjenik križevačkog gradonačelnika Danijel Šaško, koji je zamolio građane za strpljenje tijekom izvođenja radova.

Na području aglomeracije Križevci na sustavu javne vodoopskrbe planirana je gradnja 9.552 m novih cjevovoda i rekonstrukcija 19.493 m cjevovoda. Na sustavu odvodnje izgradit će se 44.835 m gravitacijskih kolektora, 8.447 m tlačnih cjevovoda i 17 crpnih stanica te rekonstruirati 12.984 m gravitacijskih kolektora. Dodatno, predviđena je izgradnja 759 priprema za kućne priključke vodoopskrbe i 1.547 priprema za kućne priključke odvodnje.

Nakon provedbe projekta priključenost na sustav javne vodoopskrbe iznosit će 93%, a priključenost na odvodnju na području aglomeracije iznosit će 91%.

Projektom je predviđena nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja – UPOV „Križevci“ kapaciteta 21.000 ES


FOTOGRAFIJE