Isporuka specijalnih vozila

Na lokaciji Vodnih usluga d.o.o. prošli tjedan, obavljena je primopredaja dva specijalna vozila koja će poboljšati obavljanje djelatnosti poduzeća i olakšati rad djelatnika na održavanju kanalizacijskog sustava.

Oprema vrijednosti 3,15 milijuna kuna bez PDV-a su specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje te inspekcijsko vozilo CCTV s TV kamerom i opremom za kontrolu ispravnosti kanalizacijskog sustava isporučena od strane zagrebačke tvrtke SOLMEX d.o.o. koji su izvodili obuku djelatnika Vodnih usluga d.o.o. za rad sa vozilima i opremom.

Projekt Aglomeracije osim izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključuje i ulaganje u nabavu opreme za redovito održavanje sustava ukupne vrijednosti 6,72 milijuna kuna bez PDV-a. Do sada su isporučena dva kombi vozila, kamion, traktor, rovokopač te navedeno vozilo za čišćenje i inspekcijsko vozilo. Sljedeće godine očekuje se isporuka preostale opreme, odnosno vozila za ispumpavanje sabirnih jama kapaciteta 5m³.

Projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost  i kvalitetu života građana Križevaca.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:

  • Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec