31.03.2022., Križevci

 

Tijekom mjeseca ožujka nastavlja se izvođenje radova na Rekonstrukciji i izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci koje izvodi Zajednica ponuditelja Radnik d.d. Križevci i Zagorje gradnja d.o.o. Zagreb.

Radovi se izvode u Karanama, Malom i Velikom Potočecu, Kosovcu, Majurcu, Gračini i u Zagorskoj ulici.

Sveukupno je do sada izvedeno 3.800 metara vodovodne mreže i 10.100 metara odvodnje te 350 priprema za kućne priključke vodovoda i odvodnje.  

Za aktivnost Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Križevci završen je postupak pregleda i ocjene ponuda dok je aktivnost Nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje ugovoreni u sklopu iste isporučeni su traktor, kombinirani bager, kamion i dva kombi vozila.

Isporuka ostale opreme očekuje se tijekom 2022 godine.   

Projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost  i kvalitetu života građana Križevaca.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:

  • Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec

 

FOTOGRAFIJE