31.01.2022., Križevci

Tijekom mjeseca siječnja nastavlja se izvođenje radova na Rekonstrukciji i izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci“ koje izvodi Zajednica ponuditelja Radnik d.d. Križevci i Zagorje gradnja d.o.o. Zagreb.

Radovi se izvode u Majurcu, Prikraju, ulici Ferde Kerna i naselju Kosovec  gdje je sveukupno napravljeno 3.700 metara vodovodne mreže i 4.550 metara odvodnje te 150 priprema za kućne priključke vodovoda i odvodnje.  

Za aktivnost Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Križevci završen je postupak pregleda i ocjene ponuda dok je aktivnost Nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnjugovorena i uz do sada isporučen traktor, kombinirani bager i kamion u siječnju su isporučena dva nova kombi vozila. Isporuka ostale opreme očekuje se tijekom 2022 godine.   

Projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost  i kvalitetu života građana Križevaca.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:

  • Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec

 

FOTOGRAFIJE