INFORMACIJE O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

NAZIV KORISNIKA: Vodne usluge d.o.o. Križevci

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 320.462.781,38 HRK

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 256.370.225,10 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 179.871.104,61 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01/2014 – 12/2023

O PROJEKTU

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:

 • Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec

Obuhvat radova na projekta:

 • Izgradnja 9.552 m novih i rekonstrukciju 19.493 m vodoopskrbnih cjevovoda 
 • izgradnja/rekonstrukcija/sanacija sustava javne odvodnje i to: izgradnja 53.282 m sustava javne odvodnje, rekonstrukcija 4 kišna preljeva, izgradnju 17 crpnih stanica i 1.547 priprema za kućne priključke te rekonstrukcija 11.055 m i sanacija 1.930 m sustava javne odvodnje,
 • nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 21.000 ES, III. stupnja pročišćavanja.

STRUKTURA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE

 • Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
 • Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo financija,
 • Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
 • Neovisno revizijsko tijelo: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
 • Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
 • Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
 • Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode,
 • Korisnik projekta i Naručitelj je Vodne usluge d.o.o. , Drage Grdenića 7, 48260 Križevci.

CILJEVI PROJEKTA

Opći ciljevi Projekta, kojeg je ovaj Ugovor jedan dio, su kako slijedi:

 • smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Križevci,
 • provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU,
 • provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).