1.Tiskovna konferenciju i Svecano potpisivanje ugovora „Ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje“ „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci
 

 

U sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ u prostorijama Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci dana 31.03.2021. godine, održana je Tiskovna konferencija i Svečano potpisivanje ugovora “Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje”

Ugovor za izgradnju vrijedan 215.706.058,13 HRK, u ime Naručitelja Vodne usluge d.o.o. potpisala je direktorica gđa. Helena Kralj Brlek, a u ime zajednice ponuditelja RADNIK d.d. i ZAGORJE GRADNJA d.o.o. gosp. Mirko Habijanec i gosp. Marko Sekušak.

Projekt su predstavili gđa. Helena Kralj Brlek, direktorica Vodnih usluga d.o.o., gosp. Mirko Habijanec, predsjednik uprave Radnik d.d., gosp. Mario Rajn, gradonačelnik Grada Križevaca, gosp. Ratimir Ljubičić, zamjenik župana Koprivničko – križevačke županije, gosp. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda i gosp. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Podsjetimo, projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života građana Križevaca.

Cilj projekta je unaprjeđenje u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te priključivanje dodatnog stanovništva na javni sustav vodoopskrbe te javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje Grad Križevce i sljedeća naselja:

  • Mladine, Mali Potočec, Veliki Potočec, Široko Brezje, Majurec, Lemeš, Cubinec, Bukovje, Poljana Križevačka, Pesek, Greberanec, Brckovčina, Prikraj, Karane

Na području aglomeracije Križevci na sustavu javne vodoopskrbe planirana je gradnja 9.552 m novih cjevovoda i rekonstrukcija 19.493 m cjevovoda. Na sustavu odvodnje izgradit će se 44.835 m gravitacijskih kolektora, 8.447 m tlačnih cjevovoda i 17 crpnih stanica te rekonstruirati 12.984 m gravitacijskih kolektora. Dodatno, predviđena je izgradnja 759 priprema za kućne priključke vodoopskrbe i 1.547 priprema za kućne priključke odvodnje.

Nakon provedbe projekta priključenost na sustav javne vodoopskrbe iznosit će 93%, a priključenost na odvodnju na području aglomeracije iznosit će 91%. Projektom je predviđena nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja – UPOV „Križevci“ kapaciteta 21.000 ES.

Ukupna vrijednost projekta je 256.370.225,10 HRK, od čega EU sufinancira 179.871.104,61 HRK (70,16%), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 30.599.648,20 HRK (11,94%), Hrvatske vode 30.599.648,20 HRK (11,94%) i Grad Križevci 15.299.824,09 HRK (5,97%). Sveukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 320.462.781,38 HRK.


FOTOGRAFIJE